huong123's Recent Activity

 1. huong123 đã đăng chủ đề mới.

  Quản lý nhân sự thông minh (STHINK HRM) – Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp

  Ngày nay, quản lý nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động hiệu quả của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, quản lý nhân sự...

  Capture.PNG11(b).PNG

  Diễn đàn: Cần bán

  28/5/23 lúc 23:10
 2. huong123 đã đăng chủ đề mới.

  Phần mềm kế toán ngành nhôm kính – Tính giá thành, tính hoa hồng và chiết khấu linh hoạt

  Ngành nhôm kính đang ngày càng phát triển và đòi hỏi sự quản lý kế toán hiệu quả để đảm bảo sự thành công và tăng trưởng bền vững. Phần...

  Capture.PNG10(b).PNG

  Diễn đàn: Cần bán

  28/5/23 lúc 22:58
 3. huong123 đã đăng chủ đề mới.

  Phần mềm bán hàng nhôm kính – Hiệu quả và tối ưu hóa quy trình bán hàng cho doanh nghiệp

  Ngày nay, việc sử dụng phần mềm bán hàng nhôm kính đã trở thành một yếu tố không thể thiếu trong việc quản lý và phát triển doanh...

  Capture.PNG9(b).PNG

  Diễn đàn: Cần bán

  28/5/23 lúc 22:41
 4. huong123 đã đăng chủ đề mới.

  PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT – MRP

  1. Lợi ích ? MRP mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong việc quản lý sản xuất như: – Lập kế hoạch nhu cầu và theo dõi sát sao...

  Capture.PNG8(b).PNG

  Diễn đàn: Cần bán

  28/5/23 lúc 22:29
 5. huong123 đã đăng chủ đề mới.

  Quản lý nhân sự thông minh (STHINK HRM) – Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp

  Ngày nay, quản lý nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động hiệu quả của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, quản lý nhân sự...

  Capture.PNG11(a).PNG

  Diễn đàn: Cần bán

  25/5/23 lúc 23:03
 6. huong123 đã đăng chủ đề mới.

  Phần mềm kế toán ngành nhôm kính – Tính giá thành, tính hoa hồng và chiết khấu linh hoạt

  Ngành nhôm kính đang ngày càng phát triển và đòi hỏi sự quản lý kế toán hiệu quả để đảm bảo sự thành công và tăng trưởng bền vững. Phần...

  Capture.PNG10(a).PNG

  Diễn đàn: Cần bán

  25/5/23 lúc 22:51
 7. huong123 đã đăng chủ đề mới.

  Phần mềm bán hàng nhôm kính – Hiệu quả và tối ưu hóa quy trình bán hàng cho doanh nghiệp

  Ngày nay, việc sử dụng phần mềm bán hàng nhôm kính đã trở thành một yếu tố không thể thiếu trong việc quản lý và phát triển doanh...

  Capture.PNG9(a).PNG

  Diễn đàn: Cần bán

  25/5/23 lúc 22:37
 8. huong123 đã đăng chủ đề mới.

  PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT – MRP

  I. GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT – MRP ( (Material Requirements Planning)) [IMG] Phan-mem-quan-ly-san-xuat_MRP 1. Phần mềm...

  Capture.PNG8(a).PNG

  Diễn đàn: Cần bán

  25/5/23 lúc 22:27